Aktiviteter

Home / Aktiviteter

FVS har mange forskjellige aktiviteter. I boksene under er en oversikt:

AKTIV FRITID – din egen resept

Frivilligsentralene i seks kommuner har gått sammen om å lage en ”reseptblokk”.

I vårt arbeid ser vi at mange faller utenfor foreningslivet og andre aktiviteter. Det å være utenfor arbeidslivet medfører ofte at man trekker seg fra andre nettverk og møteplasser.

Vi rekrutterer frivilige først og fremst arbeidsledige, de på arbeidsavklaringspenger, sykemeldte og uføre/pensjonister. Andre kan være personer som sliter eller er ensomme og personer som ønsker å lære/praktisere norsk. Det betyr mye å få bistand, samt være en del av et sosialt fellesskap. 

Som det står i resepten:

Det er godt for alle å gjøre noe hyggelig på fritiden - gjerne sammen med andre. For å kunne nå egne drømmer og mål må man selv ta noen grep. Dørstokkmila og TV’n er kjent for de fleste av oss. Noen ganger trenger vi litt inspirasjon for å komme oss i aktivitet.

Vi håper med dette å få flere mennesker i aktivitet. Kanskje noen av eksemplene vi har brukt vil inspirere folk til å ta et initiativ for en bedre fritid? Disse blokkene blir sendt til legekontorer, NAV, biblioteket, servicetorget i kommunen og frivilligsentralene.

Den videre oppfordringen i teksten er:
Det er opp til deg. Grip sjansen!

Ring en venn i dag og planlegg noe sammen. Du finner mer informasjon om arrangementer og foreninger i 3600.no , LP og på Internett og facebook. Sjekk også din kommunes hjemmeside eller kontakt nærmeste frivilligsentral. 

Her er resepten!

 

Kontakt

  • Telefon: 32 86 61 44 Mobil: 48166239
  • rigmor.raen@kongsberg.kommune.no
  • Kongsberg Frivilligsentral
    Kirkegata 2B
    3616 Kongsberg

Aktivisering av eldre på institusjon
Frivillige er på institusjoner med aktivitetstilbud. Turgåing, høytlesing, håndarbeid, vaffelkos og hjelp under måltidene er eksempler på tjenester.
Den Blå Timen
Profesjonelle musikere konserterer på Nymoensenterets kafé. Følg med på frivilligsentralens facebookside!
Gå tur med eldre
Frivillige går tur med eldre på institusjon eller hjemmeboende.
Seniordans
Tid: Mandager kl. 11.00-13.00 Sted: Vittingen kulturhus Pris: kr. 25,- inkluderer kaffe Dette er opplæring i line dans . Oppvisning på Hvittingfoss bo- og behandligssenter én gang pr. år.
Strikkekafé
Er du interessert i å strikke, eller ønsker å lære å strikke? Tid: Tirsdager kl. 13.00-15.00 på biblioteket i Krona
Bingo
Hver tirsdag arrangerer frivillige bingo i, Storgaten 31 fra kl. 10.30-12.30. Det er plass til flere deltakere, Velkommen!
Engelskkurs
Hver tirsdag er det engelskkurs i Efteløt menighetshus kl. 10.00-11.00.
Lunsjdans
Frivillige musikere søkes til lunsj dansen! Har du litt tid til overs, og kan spille til dans? Kontakt Friviligsentralen!
Selvhjelp
Kjenner du noen som sliter?Ved å bli bedre kjent med problemet kan vi gjennvinne noen av de kreftene vi bruker for å holde problemene på avstand. Å få til en endring starter med å erkjenne at du opplever at noe er vanskelig. Hva kan du selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening med utgangspunkt i deg selv?
Bowling
Frivilligsentralen søker en/flere frivillige som er interessert i å være med Integreringsseksjon på Bowling torsdager.
Flerkulturell turgruppe
Frivilligsentralen samarbeider med Kongsberg og Omegn Turistfrening og Røde Kors om flerkulturell turgruppe. Det overornda målet med turgruppa er å gi deltagerne anledning til å bli kjent i nærmiljøet, bli kjent med hverandre og snakke norsk.
Stalsbergrunden på Gamlegrendåsen
Her følger kart over blå-merket sommerløype, Stalsbergrunden i marka på Gamlegrendåsen. Terrenget er småkupert skogsvei og stier. Løypa er på ca. 6,5 km.
Storåsrunden - helårslabbeløype
Her følger kart over blå-merket helårs labbeløype i Storåsen. Storåsen ligger i nærheten av Funkelia og skisenteret. Løypa er på 3,4 km, terrenget er småkupert skogsvei og stier.